"Днес е по-лесно да бъдеш жена, защото имаш право на избор", Анелия Спасова