"Историята на живота ми е в бъдещето и ми предстои", Иванела Братоева