"За мен всичко трудно е по-интересно", Мая Петрова