"Вдъхновяващо е да бъдеш жена днес", Стоимена Ангелова